کارگاه ها

کارگاه های در حال برگزاری:

 

1- اینترنت اشیا و کاربردهای آن

2-آشنایی با کامپیوترهای تک بردی رزبری پای 

 

کارگاه های آینده:

1- “میدان های الکترومغناطیسی مغز، پنجره ای به فعالیت های مغزی”
2- “نحوه مدل سازی و شبیه سازی کلاس های مختلف سامانه های مخابراتی”
3- ” تثبیت تصاویر دیجیتال (digital image registration)”
4- “مخابرات مبتنی بر آشوب”
5- “مخابرات نسل پنجم 5G و نسل های قبلی”
6-“یادگیری عمیق در پردازش تصویر و ویدئو”
7- “الکترومغناطیس، محرکی برای فیزیک مدرن”
8- “بررسی ارتباطات مغزی از روی سیگنالهای EEGبا استفاده از روشهای مبتنی بر آنتروپی”
9- “بازسازی تصاویر فوتوآکوستیک”
10-“پياده سازي موازي و پردازش موازي بر روي پردازنده هاي گرافيكي و cpu”