ADS MATLAB Poster

برگزاری دوره های آموزش Matlab و ADS

شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اقدام به برگزاری دوره آموزشی مقدماتی نرم افزارهای MATLAB و ADS می نماید. هزینه هر یک از دوره ها : دانشجویان سایر دانشگاه ها دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هزینه دوره 40 هزار تومان 30 هزار تومان برای اعضای IEEE 30 هزار تومان 10 هزار تومان برای نام نویسی […]