Award Photo

جوایز کمیته فعالیت های دانشجویی بخش ایران IEEE در سال 1394

فارغ التحصیلان عضو IEEE در هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که تاریخ دفاع آن­ها در بازه مهر1391 تا شهریور 1393 است، فرم نامزدی پایان نامه را تکمیل و به پست الکترونیک شاخه ارسال نمایند. فرم نامزدی پایان نامه آئین نامه انتخاب پایان نامه برتر دانشجویی