عضویت

در صورتی که عضو IEEE شاخه دانشگاه صنعتی نوشیروانی هستید از طریق صفحه تماس با ما اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعضا قرار بگیرید.

در غیر این صورت، می توانید با استفاده از لینک زیر به عضویت IEEE در بیایید.

 

عضویت در IEEE

FName
LName
IEEENum
StudyField
StudySection
UniName
Register-date
علی
رادمهر
92892944
Communication systems engineering
دکتری
Noshirvani University of Tech.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017
فاطمه
دارایی
4121372
مهندسی پزشکی
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی بابل نوشیروانی
2017
رامین
خسروی
برق قدرت
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2017
علیرضا
وفایی
هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
آزاد اسلامی قزوین
2017
محمد
آخوندی
مخابرات
دکتری
2014
محمدعلی
رضایی
کارشناسی
پردیس
رنجبر نوعی
92904877
الکترونیک
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2012, 2016
Amin
Karkhi
مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2016
ابريشم
فرازمند
93666698
مهندسي برق-قدرت
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2016
Sara
Gholipour P.
93649447
مهندسی برق کنترل
کارشناسی ارشد
صنعتی نوشیروانی بابل
2010, 2011, 2016
سهراب
سنگینی
92869708
مهندسی برق-مخابرات
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2016
شایان
احمدی
93650712
مهندسی برق-کنترل
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2016
مونا
موسوی
93653019
برق
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2016
مصطفی
امین ناجی
93632901
برق-مخابرات
کارشناسی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2015
mohammad
kazemirad
مخابرات سیستم
دکتری
نوشیروانی بابل
قادر
وهابی
برق
کارشناسی ارشد
صنعتی بابل
2015
صابر
کیایی
مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
کارشناسی ارشد
صنعتی نوشیروانی بابل
2015
ناصر
اصلاحی
92482215
مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی بابل
2014, 2015
محمد
آخوندی
مهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد
صنعتی نوشیروانی بابل
2014
جواد
رحیمی
مهندسی برق/مخابرات
کارشناسی ارشد
صنعتی نوشیروانی بابل
2014, 2015
حامی
مهدوی نتاج
مهندسی برق - مخابرات
کارشناسی ارشد
صنعتی نوشیروانی بابل
2011, 2012, 2013, 2014, 2015
سید آرمین
میرنیکجو
93361803
مهندسی برق - قدرت
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2015
مجتبی
شیخی
92892656
الکترونیک
کارشناسی ارشد
صنعتی نوشیروانی بابل
2014, 2015
امین
تقی زاده
مهندسی برق - الکترونیک
کارشناسی
صنعتی نوشیروانی بابل
2015