فرم ثبت نام اعضا


توجه: تکمیل این فرم به منزله ی ثبت نام در دوره های اموزشی نیست. برای ثبت نام در دوره ها و سایر فعالیت های انجمن ، بعد از تکمیل این صفحه ، به صفحه ی ثبت نام دوره ی مربوطه مراجعه و نسبت به نام نویسی در آن اقدام نمایید. در صورت وجود هر گونه ابهام از طریق صفحه ی تماس با ما ، با ما در ارتباط باشید.


 

نام :
نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:
شماره عضویت IEEE:
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی :
نام دانشگاه:
آدرس ایمیل:
شماره تماس:
سال های عضویت در IEEE:
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
توضیحات اضافی: