کلاس های آموزشی

کلاس های آموزشی شاخه IEEE دانشگاه صنعتی نوشیروانی در دوره های مختلف برگزار می گردد. کلاس های برگزار شده در حوزه های مختلف نظیر برق، کامپیوتر و الکترونیک در گروه های زیر تشکیل می شود.

 

کلاس MATLAB پیشرفته