فرم اعلام آمادگی نامزدی انتخابات شاخه دانشجویی IEEE در سال 1396


نام : *
نام خانوادگی : *
شماره دانشجویی: *
مقطع تحصیلی :
آدرس ایمیل:
شماره تماس: *
در کدام بخش از شاخه تمایل به فعالیت دارید ؟ ( می توانید چند گزینه را انتخاب کنید ... در نهایت با رای اعضا برای یکی از سمت ها انتخاب خواهید شد)
سردبیر شاخه دبیر شاخه منشی شاخه خزانه دار توسعه عضویت سایر فعالیت ها